+48 177 850 660

info@hsprofile.pl

Pn - Pt: 08.00 - 17.00

HS Profile

Co to jest hałas?

Co to jest hałas?
Dźwięk powstaje na skutek drgania przedmiotów (co dobrze jest widoczne w stożkowych głośnikach). Powietrze wokół przedmiotów jest na zmianę sprężane i rozprężane, dzięki czemu powstaje fala dźwiękowa. Głośność dźwięku zależy od poziomu sprężenia powietrza czyli poziomu ciśnienia fali dźwiękowej. Poziom ciśnienia jest mierzony w decybelach [dB]. Po poprawce ze względu na słyszalność dźwięku przez ludzkie ucho poziom ten jest określany przez dB(A). Skala zaczyna się od ledwo słyszalnych dla ludzkiego ucha dźwięków: 0 dB(A) do maksymalnie 180 dB(A) – dźwięku powstającego przy starcie rakiety. Decybele są mierzone logarytmicznie. To znaczy, że jeśli liczba decybeli zwiększa się o 10 to intensywność dźwięku zwiększa się 10-ciokrotnie.