+48 17 7850 250

info@hasproearplugs.com

Pn - Pt: 08.00 - 17.00

Haspro

Podział hałasu ze względu na szkodliwość dla zdrowia

Podział hałasu ze względu na szkodliwość dla zdrowia
Ze względu szkodliwości dla zdrowia hałasy można podzielić na:
  1. Poniżej 35 dB - Nie są szkodliwe dla zdrowia, ale mogą być denerwujące np. szum wody, brzęk przekładanych naczyń lub narzędzi. Mogą przeszkadzać w pracy wymagającej skupienia.
  2. 35dB-70dB - Ma ujemny wpływ na układ nerwowy człowieka, pociąga za sobą: zmęczenie, spadek wydajności pracy, może obniżać zrozumiałość mowy, utrudniać zasypianie i wypoczynek.
  3. 70 dB- 85dB - Trwające stale może powodować zmniejszenie wydajności pracy, trwałe osłabienie słuchu, bóle głowy  i ujemny wpływ na układ nerwowy.
  4. 85dB – 130dB - Może powodować liczne uszkodzenia słuchu i zaburzenia np. układu krążenia, nerwowego, równowagi oraz uniemożliwić zrozumiałość mowy nawet z odległości 0,5 m.
  5. 130dB – 150 dB - Pobudzają do drgań niektóre wewnętrzne organy ludzkiego ciała powodując ich trwałe schorzenia,
  6. a niekiedy zupełne uszkodzenie. Ludzie pracujący w takim hałasie mają z reguły poważnie osłabiony, a najczęściej uszkodzony słuch. 
  7. Powyżej 150 dB - Po 5 minutach działania paraliżują organizm, powodują mdłości, zaburzenia równowagi, brak koordynacji ruchów kończyn, zmieniają skład krwi, powodują stany lękowe i depresyjne.