+48 17 7850 250

info@hasproearplugs.com

Pn - Pt: 08.00 - 17.00

Haspro

Tłumienie

Tłumienie

NRR – Noise Reduction Rating
Wskaźnik Redukcji Hałasu używany w Stanach Zjednoczonych oraz akceptowany przez kraje wspólnoty UE.
Oznacza przybliżony poziom redukcji hałasu uzyskiwany dzięki ochronnikowi, wyrażony w dB.

Obecny zakres Wskaźnika Redukcji Hałasu NRR w Stanach Zjednoczonych wynosi od 0 do 33 decybeli. Wskaźnik ten został wprowadzony do użycia w Stanach Zjednoczonych przez Agencję Ochrony Środowiska w 1979 roku i obecnie oznaczany jest na wszystkich produktach ochrony słuchu sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych.
Wskaźnik Redukcji Hałasu NRR wskazuje nam średnią wartość tłumienia oraz standardowe średnie odchylenie na każdej z siedmiu częstotliwości (od 125 Hz do 8000 Hz).

 

APV (assumed protection value) – założona wartość ochronna

To dolna granica wyliczonych średnich wartości tłumienia dla danej częstotliwości.
Poziom APV nie oddaje szacunkowej wartości ochronnej jak ma to miejsce przy linii wytyczonej wedle wartości NRR.
APV jest informacją o minimalnej wartości ochronnej na danym stopniu częstotliwości. Jest również informacją dla użytkownika
o gwarantowanych właściwościach ochronnych, co ma niebagatelne znacznie w doborze ochronników dla konkretnego, zmierzonego hałasu na stanowisku pracy.
„APV odpowiada liczbowo wartości minimalnego tłumienia ochronnika słuchu tzn. jego średniemu tłumieniu pomniejszonemu o jedno odchylenie standardów” (CIOP).

 

SNR – Single Number Rating

Uproszczony współczynnik redukcji szumu. Pojedyncza liczba określająca tłumienie, jakie może zapewnić ochronnik słuchu.
Jest to wskaźnik używany w krajach Unii Europejskiej oraz sąsiednich państwach.

 

SNRprzedstawia wskaźniki ochronników z uwzględnieniem środowiska, w jakim ochronniki będą używane:

H – dla wysokich częstotliwości,

M – dla średnich częstotliwości,

L – dla niskich częstotliwości.

 

Uwaga! Oznaczenia H, M, L nie odnoszą się do poziomu dźwięku, lecz do widma akustycznego dźwięku.
Dla przykładu, ochronnik oznaczony wskaźnikiem SNR 26, H=32, M=23, L=14 - szacowane pasmo tłumienia zmienia się wraz z widmem akustycznym hałasu w środowisku, w którym używany jest ochronnik.
Wskaźnik SNR jest wynikiem matematycznych obliczeń i daje nam pojedynczy wskaźnik tłumienia poszczególnego ochronnika
dla największego procentu społeczeństwa.