+48 17 7850 250

info@hasproearplugs.com

Pn - Pt: 08.00 - 17.00

Szkolenia

Haspro Sp. z o.o. w swojej ofercie posiada również możliwość przeprowadzenia szkolenia

"Użytkowanie Indywidualnych Ochronników Słuchu HASPRO"

zgodnie z wykazem obowiązujących norm zawiązanych z ochroną zdrowia w środowisku pracy. *

 

 

Cel szkolenia:

Skuteczna kontrola narażenia na hałas oraz minimalizowanie skutków jego działania na narząd słuchu.

 

 

Program szkolenia:

1. Zagrożenia hałasem przemysłowym:

2. Charakterystyka ochronników słuchu HASPRO:

3. Użytkowanie ochronników:

 

Przebieg szkolenia:

Czas trwania szkolenia wynosi 30 minut.

 

Korzyści dla uczestników:

 

PRZY WIĘKSZEJ ILOŚCI ZAMÓWIEŃ OCHRONNIKÓW DOŁĄCZAMY GRATISY!!!


* Podstawowe obowiązki pracodawcy w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy określone zostały w Kodeksie Pracy (tekst jednolity Dz. U. 1998 nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami) oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 września 1997 r. w sprawach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U 1997, nr 129, poz. 844, tekst jednolity Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami). Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony przed hałasem podane zostały w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas i drgania mechaniczne (Dz. U. 2005, nr 157, poz. 1318).